Umicore Antitarnish 613

Umicore Antitarnish 613 (Anlaufschutz 613) nový druh postupu máčení na vodné bázi ke snížení náběhového efektu na stříbře. Ochranný účinek je minimálně tak dobrý, jako u doposud používaných systémů používajících páry organických rozpouštědel nebo elektrolytického chromátování, které jsou z důvodu ochrany životního prostředí nebo zatížení odpadních vod omezovány. Tento jednoduše použitelný roztok neobsahuje životnímu prostředí škodlivé komponenty, obzvláště chlorované uhlovodíky nebo sloučeniny chromu. Při správné úpravě získává postříbřené zboží bezpečnou skladovací ochranu, která je dále odolná na omak a oděr, není však odolná v pračkách.

Umicore Antitarnish 613 může být použit jak na dekorativně postříbřené dílce, tak na postříbřené dílce v elektrotechnice.

Postup chrání také měď proti oxidačnímu zbarvení a snižuje migraci stříbra na tence pozlaceném stříbru.

Bude-li suché postříbřené zboží chráněno, tak stačí jednostupňově Umicore Anlaufschutz 613. Musí-li být postříbřené zboží chráněno v mokrém stavu, tak je předřazeno předsmáčení Umicore Antitarnish 613 Vortauchung (Inhibitor 1) pro vytlačení vody.