Umicore Kaliumsilbercyanid 54%

Sůl kyanostříbřitanu draselného. Balení 1kg s 540g Ag. Stabilita skladování neomezená.
Bílá krystalická sůl, tepelně odolná až do 100 ̊C.
Citlivá na světlo, nezvětrává na vzduchu, rozpustná ve vodě.
Převážně použitelná v galvanotechnice, jako sloučenina obsahující kyanid velmi toxická.
CAS-č. : 500-61-6
Obsah : 54,0 +0,3% / -0,2% Ag
Analyza:
Obsah příměsí je pod uvedenými mezními hodnotami :
Al : 0,001% = 10 ppm
Cu : 0,001% = 10 ppm
Fe : 0,003 % = 30 ppm
Na : 0,05 % = 500 ppm
Pb : 0,001 % = 10 ppm
Si : 0,005 % = 50 ppm
Technická data:
Sypaná hmotnost : cca 1300 g/l
Rozpustnost ve vodě : 20 ̊C 250 g/1000 g vody
80 ̊C 1080 g/1000 g vody
Způsob dodávky:
Odeslání je prováděno v plastových nádobách s obsahem 1 kg, 5 kg a 20 kg (dříve 25 kg)
Bezpečnostní opatření/ informace
Pozor: Sůl a lázně obsahují vysoce toxický kyanid ve vysoké koncentraci. Při působení kyselin, kyselých par nebo kyselé vody vzniká kyanovodík (=kyselina kyanovodíková), velmí toxický a hořlavý plyn. Sůl a lázně jsou od tohoto velmi toxické při polknutí, při styku s kůží a při vdechnutí prachu nebo aerosolu.
Musí být odděleně skladován a transportován od kyselin a potravin. Při použití, např. v galvanických elektrolytech, musí být tato nebezpečnost označena na výstražných štítcích. Nutné je provozně bezpečné odsávání.
S dalšími bezpečnostně technickými informacemi se prosím seznamte v odpovídajícím bezpečnostním listě. Dbejte na platné havarijní a bezpečnostní předpisy.