NIRUNA 808

Niklsulfamátová lázeň NiRUNA 808, slabě kyselý elektrolyt, je jednoduchý na údržbu a málo citlivý na kovové a organické znečištění jako u obvyklých typů. Údržby lázně tak mohou být prováděny ve větších odstupech než je obvyklé.

Získané povlaky vykazují charakteristické vlastnosti, jako např. velmi nízké vnitřní napětí, jsou navenek duktilní, lesklé a aktivní.

Elektrolyt lze použít pro závěsové i bubnové postupy.

Podle typu smáčedla může být pohyb lázně prováděn zbožím nebo vzduchem.