Umicore Antitarnish 614

Umicore Antitarnish 614 (Anlaufschutz 614) je pasivační postup pro stříbro. Stříbrné povlaky tímto upravené jsou dlouhodobě chráněny před náběhovými jevy vlivem sirovodíku.

Tímto jednoduchým postupem máčení se nanese tenký transparentní ochranný povlak, přičemž se oproti neupravenému stříbrnému povrchu neovlivní pájitelnost a kontaktní odpor.

Koeficient tření povrchu se naproti tomu zřetelně sníží. Síla pro zastrčení a vytažení se tím snižuje a redukuje se sklon ke svaření vodivých kontaktů. Umicore Antitarnish 614 je proto obzvláště vhodný pro vodící a výsuvné kontakty.

Barva a lesk stříbrných povlaků se neovlivní. Postup je proto také velmi dobře použitelný pro dekorativní účely.

Jednoduše použitelný máčecí roztok neobsahuje žádné životní prostředí ohrožující komponenty, chlorovodík, uhlovodík nebo sloučeniny chromu.