Kyanozlatnan draselný 68,2%

Sůl kyanozlatnanu draselného pro ostatní typy zlatících lázní. Balení 100g (68,2g Au) a 500g (341g Au). Stabilita skladování neomezená.
Bezbarvá až bílá krystalická sůl, tepelně odolná až do 200 ̊C. Necitlivá na světlo, nezvětrává na vzduchu, schopná zvlhnutí, rozpustná ve vodě. Převážně použitelná v galvanotechnice, jako sloučenina obsahující kyanid velmi toxická.
CAS-č. : 13967-50-5
Obsah : 68,2 ± 0,1% Au
Analyza:
Obsah příměsí je pod uvedenými mezními hodnotami :
Ag : 0,002% = 20 ppm
Cu : 0,0001% = 1 ppm
Cr : 0,0002 % = 2 ppm
Fe : 0,0001 % = 1 ppm
Na : 0,04 % = 400 ppm
Ni : 0,0002 % = 2 ppm
Pb : 0,0003 % = 3 ppm
Technická data:
Sypaná hmotnost : cca 1500 g/l
Rozpustnost ve vodě : 20 ̊C 140 g/l
80 ̊C 1000 g/l
Způsob dodávky:
Odeslání je prováděno v plastových nádobách se 100 příp. 500 g soli nebo s obsahem ryzího zlata 100 příp. 1000 g Au.
Bezpečnostní opatření/ informace
Pozor: Sůl a lázně obsahují vysoce toxický kyanid ve vysoké koncentraci. Při působení kyselin, kyselých par nebo kyselé vody vzniká kyanovodík (=kyselina kyanovodíková), velmi toxický a hořlavý plyn. Sůl a lázně jsou od tohoto velmi toxické při polknutí, při styku s kůží a při vdechnutí prachu nebo aerosolu.
Musí být odděleně skladován a transportován od kyselin a potravin. Při použití, např. v galvanických elektrolytech, musí být toto nebezpečnost označena výstražných štítcích. Nutné je provozně bezpečné odsávání.
S dalšími bezpečnostně technickými informacemi se prosím seznamte v odpovídajícím bezpečnostním listě. Dbejte na platné havarijní a bezpečnostní předpisy.