Solid Galvanotechnik - dodávky chemie pro elektrolytické pokovení


Úvodní slovo :                                                                                                                                                                    
Společnost Solid Galvanotechnik s.r.o. byla založena v roce 1994 za účelem zastupování tehdejší německé firmy Degussa Galvanotechnik GmbH na trhu v ČR. V průběhu let došlo u této firmy k vlastnickým změnám, v současné době nese název Umicore Galvanotechnik GmbH. Tato společnost se výhradně specializuje na vývoj a dodávky technologií pro pokovování drahými kovy pro dekorativní i technické využití. Jejich nabídka obsahuje i úpravy konvenčními kovy (Ni, Cu), slitinovými kovy a některé části příslušenství (anody, zpětné získávání drahých kovů).                                          
Pro doplnění sortimentu technologií i pro konvenční způsoby pokovování navázala naše společnost od roku 2006 spolupráci s další německou firmou Chemopur H.Brand GmbH.
Od roku 2009 jsme získali obchodní zastoupení švýcarské firmy Omya (Clariant) GmbH. Toto zastoupení nám umožňuje uspokojit všechny zákazníky, kteří provádějí povrchové úpravy hliníku a jeho slitin.
 
Jsme si vědomi velké konkurence v celé oblasti galvanických úprav, již zavedených technologií v provozech i jejich přetrvávající setrvačnosti v nově budovaných provozech.

Na trhu se proto můžeme prosadit jenom ve specifických oblastech, ve kterých naše technologie nabízejí nová řešení. Rádi bychom proto informovali naši odbornou veřejnost o výrobním programu těchto zastupovaných firem a upozornili je na některé nové postupy.