MIRALLOY®Cu-Sn-Zn lázně

MIRALLOY® nabízí již více než 30 let niklování bez obsahu niklu pro konektory, oděvní průmysl a šperkařství. Můžete těžit z našich zkušeností a pokračujícího vývoje našeho sortimentu. Obchodní značka MIRALLOY® pochází z anglických slov „mirror“ a „alloy“. Odkazuje na dobu bronzovou, kdy se měď a cín používaly k výrobě zrcadlových slitin.

MIRALLOY® označuje elektrolytické procesy pro nanášení slitinových povlaků z mědi a cínu nebo mědi, cínu a zinku. V závislosti na použité lázni mohou být vylučovány bílé nebo žluté povlaky. Z širokého spektra dostupných procesů MIRALLOY® si můžete vybrat lázně pro bubnové a závěsové pokovování.