ANODAL EE

Anodal® EE je produkt pro tvrdé eloxování. S přidáním přípravku Anodal EE může být běžný elektrolyt kyseliny sírové použit pro tvrdé eloxování bez výdajů na nákladné chlazení nebo nový zdroj vysokého napětí.
Použitím přísady Anodal EE ve vaší lázni může být ve stejné nádrži provedeno normální a tvrdé eloxování.


Výhody

Zvyšuje kapacitu anodizačních zařízení na bázi kyseliny sírové, protože umožňuje práci při vyšších teplotách
Nižší náklady na chlazení a výkon ve srovnání s nízkoteplotními anodizačními procesy
Snižuje rozpouštění oxidové vrstvy za nepříznivých podmínek anodizace
Zlepšuje rovnoměrnost tloušťky vrstvy v celé eloxovací vaně
Minimalizuje vliv kolísání teploty a proudové hustoty během eloxování
Může eliminovat honování běžně potřebné k dosažení hladkého finálního povrchu RMS po tvrdém eloxování